Tumbascenens chef Peter Edsbrand

Tumbascenens chef Peter Edsbrand

Telefon: 0708-891 891
E-post: peter.edsbrand@gmail.com

Frågor om kommande arrangemang och bokningar gällande Tumbascenen besvaras på telefon 530 302 60 eller via e-post info@folketshustumba.se och/eller tumbascenen@gmail.com

Telefon till Café Garbo på Tumbascenen: 530 302 60

Frågor gällande bokning av Tumba Folkets Hus i Segersjö besvaras på telefon 530 336 60, 070-760 80 80 (Kicki Bergsten) eller via e-post till info@folketshustumba.se

Tumba Folkets Hus vaktmästare:

Bert-Ola Sköld, e-post: bert-ola.skold@telia.com

Tumbascenens vaktmästare:

Gilbert Hällström, e-post: gilbert.hallstrom@gmail.com
Mats Gröning, e-post: mats.groning@gmail.com

Tumbascenens tekniker:

Yaser Bozkurt, ljudtekniker

yaser_bozkurt@hotmail.com

Kenneth Stenbeck, ljustekniker
kenneth.stenbeck@gmail.com

Robin Skoglund, ljustekniker
robin.skoglund93@hotmail.com

Hans Andersson, vaktmästare, ljustekniker m m
hans.andersson67@telia.com