Tumbascenens chef Peter Edsbrand

Tumbascenens chef Peter Edsbrand

Telefon: 0708-891 891

Telefon till Café Garbo på Tumbascenen: 530 302 60

Frågor gällande bokning av Tumba Folkets Hus i Segersjö besvaras på telefon eller e-post:

Frågor om kommande arrangemang och bokningar gällande Tumbascenen besvaras på telefon eller e-post:

Tumbascenen & Tumba Folkets vaktmästare:

Tumbascenens tekniker: