MINOLTA DIGITAL CAMERA

Tumbascenens chef Peter Edsbrand

Telefon 0708- 891 891

e-post peter.edsbrand@gmail.com

Frågor om kommande arrangemang och bokningar gällande Tumbascenen besvaras på telefon 530 302 60 eller via e-post info@folketshustumba.se och/eller tumbascenen@gmail.com

Telefon till Café Garbo på Tumbascenen, 530 302 60

Frågor gällande bokning av Tumba Folkets Hus i Segersjö besvaras på telefon

530 336 60, 070- 760 80 80 (Kicki Bergsten) eller via e-post till info@folketshustumba.se

Tumba Folkets Hus vaktmästare:

Bert-Ola Sköld, e-post bert-ola.skold@telia.com

Tumbascenens vaktmästare:

Gilbert Hällström, e-post gilbert.hallstrom@gmail.com

Mats Gröning, e-post mats.groning@gmail.com

Tumbascenens tekniker:

Roland Skoglund, ljudtekniker och teknikansvarig Tumbascenen

roland.skoglund@hilti.com

Kenneth Stenbeck, ansvarig ljustekniker

kenneth.stenbeck@gmail.com

Robin Skoglund, ljustekniker

robin.skoglund93@hotmail.com

Hans Andersson, vaktmästare, ljustekniker m m

hans.andersson67@telia.com