Besökare som visar på förkylnings- eller influensasymtom ska stanna hemma och inte besöka Tumbascenens verksamheter. Personal som visar på förkylnings- eller influensasymtom ska stanna hemma och ska inte vara på sin arbetsplats. Tvätta händerna ofta och noga. I biosalongen uppmanas publiken att sitta på varannan stol för att minska risk för spridning av virus.

Tumbascenen följer de riktlinjer vi får från Folkhälsomyndigheten, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Botkyrka kommun.

Ta hand om er och era nära och kära!

/Peter Edsbrand, chef Tumbascenen