Tumbascenen har valt att hålla igång bioverksamheten och de inspelade opera- och balettföreställningarna som vår riksorganisation erbjuder, trots att restriktionerna inneburit att vi bara har kunnat ta emot högst 8 besökare per föreställning. Från och med den 1 juni 2021 öppnar vi upp för 50 personer per föreställning.

Tumbascenen följer de riktlinjer vi får från Folkhälsomyndigheten, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Botkyrka kommun.