DOWNTON ABBEY
Tumbascenen Bio
Söndag 15 september 19.00
Måndag 16 september 14.00 (cafébio)
Onsdag 18 september 19.00
Från 7 år, längd 2:02. Biljettpris 100 kr.
Familjen Crawley, ägare till det edwardianska lantgodset Downton Abbey, blir överraskade av ett storslaget kungligt besök och får hantera utmaningarna som kommer med det.
Nu återkommer de populära karaktärerna från den omtyckta serien Downton Abbey i en helt nyskapad film