DOWNTON ABBEY
Tumbascenen Bio
Fredag 22 november 14.00 (cafébio)
Från 7 år, längd 2:02. Biljettpris 100 kr.
Familjen Crawley, ägare till det edwardianska lantgodset Downton Abbey, blir överraskade av ett storslaget kungligt besök och får hantera utmaningarna som kommer med det.
Nu återkommer de populära karaktärerna från den omtyckta serien Downton Abbey i en helt nyskapad film